วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2559

มอบ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ ให้กับตำรวจใช้ตั้งด่านตรวจ

งานแถลงข่าว ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมส่งมอบ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ ให้กับตำรวจใช้ตั้งด่านตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในช่วงปีใหม่นี้ 


“ตามที่รัฐบาลมี นโยบายในการรณรงค์เพื่อลดอุบัติภัยบนท้องถนนโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งมักเกิดอุบัติเหตุจำนวนมาก และหนึ่งในสาเหตุสำคัญเกิดจากการเมาสุราขณะขับขี่ยานพาหนะ ซึ่งจากสถิติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อปีใหม่ปีที่แล้ว ในช่วง 7 วัน (30 ธ.ค.57 - 5 ม.ค.58) ของการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงปีใหม่ มีข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุรวม 2,997 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 371 ราย  ผู้บาดเจ็บรวม 3,117  คน และสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา ถึงร้อยละ 37.30     
 ดังนั้น เพื่อร่วมรณรงค์ในการลดอุบัติเหตุในท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯจึงได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันจะนำไปสู่การลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และผลงานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ภูมิใจนำเสนอ เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจ SAM-05 ซึ่งเป็นเครื่องวัดแอลกอฮอล์แบบคัดกรอง (Screening Alcohol Meter) ที่จะทำให้ทราบว่า ปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ เครื่อง SAM-05 เป็นงานวิจัยและพัฒนาที่ดำเนินการโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค  ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยเครื่องรุ่นนี้ได้ผ่านการทดสอบการใช้งานจริงโดยกองบังคับการตำรวจจราจร และปรากฎผลการใช้งานเป็นที่น่าพอใจ มีคุณภาพทัดเทียมกับของต่างประเทศ

สอบถามข้อมูลสินค้าและผลิตภัณฑ์ : 02-616-3819

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ ตำรวจใช้จริง

เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ ตำรวจใช้

โครงการส่งมอบ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ ในลมหายใจ ให้กับ กองบังคับการตำรวจจราจรทางหลวง 

เป็นอีกหนึ่งโครงการที่นักวิจัยไทยได้ประสบความสำเร็จ ในการคิดค้นและพัฒนา เครื่องเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์  เพื่อทดแทนการนำเข้าเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ ที่มีราคาแพงมาใช้ในประเทศไทย อีกทั้งยังลดการใช้เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ และเป็นการพิสูจน์ประสิทธิภาพของเครื่องเป่าแอลกอฮอล์  รุ่นดังกล่าว 

เครื่องรุ่นดังกล่าวได้นำไปใช้งานจริงตามด่าน ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ตามจุดเสี่ยงต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุทางจราจร อันเกิดจากการเมาแล้วขับ


สอบถามข้อมูล ผลิตภัณฑ์ : 02-616-3819


วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

บริการสอบเทียบ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์

เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ สำหรับหน่ายงานราชการ อาทิ ตำรวจ หรือ ปกครองท้องถิ่น ที่ได้รับการสนับสนุน เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ จากทาง สวทช ไปแล้วนั้น หาก เครื่องเป่าแอลกอฮอล์นั้น มีอาการคือ ไม่มีแอลกอฮอล์เป่าแล้วขึ้นตัวเลข หรือ การประมวลผลของตัวเลขค่อนข้างช้ากว่าปกติ นั้น สาเหตุเกิดจาก ตัวเซ็นเซอร์ของเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ ผ่านการใช้งานมาหลายครั้ง จึงทำให้การอ่านค่า หรือ ค่าที่ออกมาคลาดเคลื่อนไปจากเดิม ทางเรามีบริการ สอบเทียบ เครื่องเป่าวัดแอลกอฮอล์ 

สอบเทียบเครื่องเป่าแอลกอฮอล์

โดยทั่วไปแล้ว การสอบเทียบเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ (Alcohol Meter Calibration) ควรทำทุกปี หรือ มีหลายหน่วยงานที่มีการใช้เครื่องทุกวัน ก็ควรจะทำการสอบเทียบ ทุก 6 เดือน เพื่อความถูกต้องแม่นยำและเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับคนที่จะมาเป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์ดังกล่าว

สำหรับหน่วยงานตำรวจ หรือ บริษัทต่างๆ ต้องการทำการสอบเทียบ เครื่องมือ ติดต่อ สอบถามที่โทร 02-616-3819 , 083-541-6538

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557

เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ สวทช ฝาหลังหัก เกิดจาก

สำหรับลูกค้าเราทีซื้อ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ สวทช ไปแล้วนั้น เมื่อลูกค้าใช้งานไปซักระยะหนึ่งเกิดปัญหา ฝาหลังในส่วนฟันหัก หรือ มีอาการปิดฝาครอบแบตเตอรี่ไม่สนิทแล้ว ลูกค้าสามารถส่งเครื่องมาให้เราแก้ไขได้ทันที
  รูปที่ 1 ลูกศรสีแดง แสดง ส่วนที่หัก เกิดจากการปิดฝาผิดวิธี
สาเหตุที่ทำให้ขายึดหัก ได้แก่การเลื่อนปิดฝาครองแบตเตอรี่ ผิดวิธีครับ ท่านสามารถดูวิธีการปิด-เปิด ฝาคอรบได้จากคู่มือการใช้งานในหน้าสุดท้าย หรือดูจากรูปด้านล่างนี้เป็นตัวอย่าง
วิธีเปิดและปิดฝาครอบเครื่องเป่าแอลกอฮอล์


ในกรณีดังกล่าวลูกค้าที่ซื้อ เครื่องเป่าวัดแอลกอฮอล์ จากเราไป ท่านสามารถส่งเปลี่ยนได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  083-541-6538 , 02-616-3819 (ฝ่ายขาย)

วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ ในกรุงเทพฯ

ด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์  ในกรุงเทพฯ

ช่วงใกล้เทศกาล ปีใหม่สงกรานต์ วันสิ้นปี หรือ วันสำคัญต่างๆ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการตรวจเข้มเรื่องการดื่มสุราแล้วขับยานพาหนะ ซึ่งแต่ละปีจะมีอุบัติเหตุจากการจราจรมากเพิ่มขึ้นทุกปี สามารถไปดูข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ การจราจรได้ที่ เว็บไซต์ของ สสส.  และสถิติของอุบัติเหตุทุกๆปี จะเกิดจากการเมาแล้วขับ และ พาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ มอเตอร์ไซต์
การตรวจวัดแอลกอฮอล์หลักการทำงานของ เครื่องวัดแอลกอฮอล์ คือ 
 เมื่อกระแสเลือดไหลไปที่ปอด เพื่อแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจน และคาร์บอนไดอ๊อกไซด์  แอลกอฮอล์ ในกระแสเลือดบางส่วนจะผ่านออกจากปอด ซึ่งระดับความเข้มข้นของ แอลกอฮอล์ จากปอดจะสัมพันธ์ โดยตรงกับระดับความเข้มข้น แอลกอฮอล์ ในเลือด  ดังนั้น เมื่อหายใจออกมา แอลกอฮอล์ จะถูกขับ ออกจากปอดด้วยเช่นกัน

สนใจสั่งซื้อ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ ติดต่อ ฝ่ายขายโทร : 02-616-3819 , 083-541-6538

วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556

วิธีการใช้ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ Nectec < Youtube >


มีหลายบริษัทโทรสอบถามเรื่องการใช้งาน เครื่องวัดแอลกอฮอล์  Nectec เข้ามาว่าใช้งานยากหรือไม่ วันนี้ ฝ่ายขายขออนุญาติเอา VDO ที่เคยบันทึกลง youtube มาให้ชมกันเลยนะครับ


 

 ปล. ผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยด้วยนะครับ พูดผิดพูดถูกหลายประโยคเลย
ยังไงถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทรมาสอบถามฝ่ายขาย เครื่องวัดแอลกอฮอล์  โดยตรงได้เลยครับ  โทร 083-541-6538 หนึ่ง

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ข้อดีของ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ sam-05

เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ รุ่น sam-05  

ผู้วิจัยได้ออกแบบให้เวลาใช้งาน เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ ปากผู้เป่าจะไม่สัมผัสกับตัวเครื่อง สะดวก คนที่อยู่บนรถก็สามารถเป่าได้ทันที ไม่จำเป็นต้องลงจากรถ ลดปัญหารถติด หรือ จอดรถไม่สะดวก การใช้งานง่ายมาก มีอยู่ 2 ปุ่ม และ ไฟแสดงสถานะ 3 สถานะ  ปุ่มใหญ่ คือ ปุ่มเปิดเครื่อง  ปุ่มเล็ก คือปุ่ม reset (ให้คนต่อไปเป่า) ส่วนไฟแสดงสานะ มีดังนี้
เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ SAM-05

ไฟเขียว   แสดงว่า  ผ่านการทดสอบ
ไฟแดง    แสดงว่า  มีปริมาณแอลกอฮอล์ เกิน 50 มิลลิกรัม
ไฟส้ม       แสดงว่า  แบตใกล้หมด


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 02-616-3819 , 083-541-6538 (ฝ่ายขายสินค้า)